Пълен сервиз

    В последните години много успешно се налага на пазара изключително удобната за крайния потребител форма за поддръжка и мениджмънт на офистехника, а именно т. нар. пълен сервиз (FSMA). Същността на тази услуга е, че клиентът заплаща в края на определен отчетен период (примерно календарен месец) само реално изразходваните от копирните устройства консумативи, отчетени под формата на направени копия. Така се избягва плащане на големи суми наведнъж и се прави един вид разсрочване цената на вложения консуматив във времето. Освен това, всички ремонти и вложени резервни части за поддръжка на машините, по време на действие на договора, са за сметка на сервиза. Реално на клиентите се предоставя изцяло заредена и готова за експлоатация машина, като за тяхна сметка е единствено копирната хартия. Всичко останало: следващи зарежданя, възникнали технически проблеми и ремонти, ежемесечна профилактика, са за сметка на Интерсервиз офистехника ООД.

    Тази услуга се прилага, както за офистехника собственост на самия клиент, така и за устройства собственост на фирмата. Според натовареността на работата при клиента, се определя каква техника му е нужна и може да му бъде предоставена машина от наличните в Интерсервиз офистехника ООД. Техниката с която разполагаме е на необходимото съвременно техническо ниво, което позволява да се прилагат гъвкави решения- свързване на офистехниката в мрежи,сканиране на документи за архивация, подмяна на морално остарели машини със значително по-нови модификации, изпълнението на конкретен проект на клиента, който изисква по-специална техика, без да е необходимо да закупува такава. Фирмата предоставя и машини под наем. Това е доста удобно решение, като се избягва значително по-голямата сума за закупуване на нова техника.

      Екипът на Интерсервиз офистехника ООД Ви пожелава успешен бизнес и се надява на едно ползотворно и успешно сътрудничество.