За нас

Интерсервиз офистехника ООД е създадена през 2000 г. в гр.Варна, като основната й дейност е търговия и сервиз на копирни машини и офистехника, както и консумативи и резерни части за тях. Учредителите на фирмата работят в тази област повече от осемнадесет години. Фирмата има изградени традиции и потенциал за предоставяне на качествени услуги, отговарящи на европейските стандарти. Гаранция за качествено изпълнение на поетите ангажименти от Интерсервиз офистехника ООД, са добре развитата материална база и високо квалифицираните и мотивирани сервизни инженери.

Фирмата разполага с офиси във всички по-големи градове на страната. Централният сервиз се намира във Варна. В Интерсервиз офистехника ООД работят единадесет сервизни специалиста. Всеки от тях разполага със сервизен автомобил. Времето за реакция, от подадена заявка за доставка на консумативи или ремонт, в рамките на града, е сведено до един час. Ежегодно организираме или участваме в курсове за повишаване квалификацията на персонала в страната и чужбина.

През годините сме изпълнили или продължаваме да изпълняваме поръчки за доставка и поддръжка на офистехника в следните предприятия: АЕЦ „Козлодуй“, Солвей Соди Девня,  Провадсол АД, Община Варна, Митница Варна , Варненски свободен университет , SG Експресбанк ,ТБ Инвестбанк и др.

Фирмата отговаря на всички съвременни изисквания в света на сервизната дейност и притежава сертификат за качество ISO 9001:2015.

Екипът на Интерсервиз офистехника ООД Ви пожелава успешен бизнес и се надява на едно ползотворно и успешно сътрудничество. Declaration